Dokumenta sa Vanredne skupštine održane 10.11.2020. godine.

Izveštaj sa Vanredne skupštine

Odluka o promeni direktora

Odluka o povlačenju akcija

Izveštaj komisije za glasanje

Zapisnik sa Vanredne skupštine.

Objavljeno 11.12.2020.

 

OBJAVA NACRTA ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME

Nacrt odluke o promeni pravne forme

 

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZAKAZANA ZA 10.12.2020.

Saziv i predlog odluke

Poziv za skupštinu

Formular za glasanje u odsustvu

Formular punomoćja

Objavljeno 18.11.2020.

 

DOKUMENTA SA VANREDNE SKUPŠTINE OD 29.10.2020.

Izveštaj sa vanredne skupštine

Odluka o prinudnom otkupu akcija

Zapisnik

Izveštaj komisije za glasanje

Objavljeno 30.10.2020.

 

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZAKAZANA ZA 29.10.2020.

Saziv sa predlogom odluke

Izveštaj o proceni kapitala AKZ za ponudu za preuzimanje

Izveštaj o preuzimanju akcija AKZ

Poziv za skupštinu

Formular za glasanje u odsustvu

Formular punomoćja

Objavljeno 7.10.2020.

 

Zapisnik, izveštaj i odluke sa redovne skupštine od 4.8.2020. godine

Izveštaj sa skupštine akcionara 2020. Auto kuće Zemun

Odluka o finansijskom rezultatu Auto kuća Zemun 2020.

Odluka o izboru revizora Auto kuća rs 2020

Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja Auto kuće Zemun 2020

Zapisnik sa skupštine akcionara 2020. Auto kuće Zemun

Objavljeno 4.8.2020.

 

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZAKAZANA ZA 4.8.2020.

Saziv sa predlozima odluka

Poziv za skupštinu

Finansijski izveštaji, izveštaj revizora i godišnji izveštaj

Formular za glasanje u odsustvu

Formular punomoćja

Objavljeno 3.7.2020

 

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine 06.12.19.

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine 06.12.19.

Odluka br. 2 sa vanredne sednice skupštine 06.12.19.

Odluka br. 1 sa vanredne sednice skupštine 06.12.19.

Izveštaj sa vanredne sednice skupštine 06.12.9.

Saziv sa predlozima odluka

Poziv za skupštinu

Punomoć za zastupanje

Formular za glasanje u odsustvu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Društva

Izveštaj sa godišnje skupštine AKZ za 2019 – POTPISAN

Odluke AKZ za 2019 – Potpisane

Zapisnik AKZ za 2019 – Potpisan

Poziv akcionarima za redovnu skupštinu 2019

Saziv i predlozi odluka za redovnu skupštinu 2019

Godišnji izveštaji za 2018

Formular punomoćja za redovnu skupštinu 2019

Formular za glasanje u odsustvu za redovnu skupštinu 2019

Izveštaj sa redovne Skupštine Društva održane 22.6.2018.

Zapisnik sa redovne Skupštine Društva održane 22.6.2018.

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.

Odluka o raspodeli dobiti iz 2017.

Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2018.

Poziv akcionarima za redovnu skupštinu 2018.

Saziv i predlozi odluka za redovnu skupštinu 2018.

Godišnji izveštaji za 2017.

Formular punomoćja za redovnu skupštinu 2018.

Formular za glasanje u odsustvu na redovnoj skupštini 2018.

ODLUKA O ODOBRAVANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

PREDLOG ODLUKE PO 1. TAČKI DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE PO 2. TAČKI DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE PO 3. TAČKI DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE PO 4. TAČKI DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE PO 5. TAČKI DNEVNOG REDA

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE 2017

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE 2016

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE 2016

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKZ TAČKA 1 2016

ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA AKZ TAČKA 2 2016

ODLUKA O USVAJANJU IZVRŠNOG ODBORA DIR. AKZ TAČKA 3 2016

ODLUKA O IZBORU REVIZORA TAČKA 4 2016

ZAPISNIK SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ove informacije nemaju veze sa glavnom delatnošću fabrike, već nihovo objavljivanje predstavlja zakonsku obavezu kao povezanog lica.

UMKA COLOR GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA SPECIAL GT2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Sortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA PAK GD3

Sastav:
- Dvoslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA LINER GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA BROWN BACK GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz
- Bojen donji sloj

Saznajte više >>>

UMKA D.O.O. UMKA

13. Oktobar 1, 11260 Umka
+381 11 3602 699, +381 11 8026 995