ISTORIJAT

 • 2022
 • IZGRADNJA NOVE HALE ZA PRIPREMU MASE I INSTALACIJA KOMPLETNO NOVE LINIJE ZA PRIPREMU MASE
 • 2021
 • REKONSTRUKCIJA FORMER SEKCIJE (UGRADNJA „RAVNIH“ SITA)
 • REKONSTRUKCIJA PARTIJE PRESA (UGRADNJA JUMBO PRESE)
 • REKONSTRUKCIJA PARTIJE PREMAZA (UGRADNJA CURTAIN COATER-A)
 • INSTALIRANJE NOVOG PREMOTAČA
 • 2020
 • JUBILEJ – 80 godina poslovanja
 • 2019
 • REKONSTRUKCIJA SUŠNE PARTIJE I PARTIJE PRESA
 • IZGRAĐENA NOVA HALA DORADE
 • 2016-2018
 • INSTALACIJA DEINKING POSTROJENJA
 • UGRADNJA HARD HOT NIP KALENDARA
 • 2015
 • INSTALACIJA LINIJE ZA AUTOMATSKO PAKOVANJE GOTOVIH PROIZVODA
 • 2013 / 2014
 • DOSTIZANJE PROIZVODNJE OD 105 000 TONA GODIŠNJE
 • INSTALACIJA NOVE SUŠNE HAUBE
 • OTVARANJE POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU PALETA
 • 2011 / 2012
 • NASTAVLJENE INVESTICIJE U EKOLOGIJU I UŠTEDU ENERGIJE
 • POSTAVLJANJE KAMERA ZA NADZOR I DETEKCIJU GREŠAKA NA KARTONU
 • U TOKU JE INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD NOVOG POPREČNOG REZAČA
 • 2004 - 2010
 • IZVRŠENA NABAVKA I INSTALIRANJE NOVOG POPREČNOG REZAČA VEĆEG KAPACITETA.
 • UGRADNJA DVE NOVE ANDRITZ LINIJE ZA PRIPREMU MASE, LINIJA GORNJEG SLOJA I LINIJA ZAŠTITNOG SLOJA.
 • ZAPOČETA REKONSTRUKCIJA PARNO-SUŠNE I KONDENZACIONE TEHNIKE.
 • RAČUNARSKI SISTEM ZA KONTROLU KVALITETA TOKOM PROIZVODNJE.
 • NANOS PREMAZA I SUŠENJE.
 • REKONSTRUKCIJA PARNO-SUŠNE I KONDENZACIONE TEHNIKE
 • UGRAĐENI NOVI AGREGATI U DELU SUŠENJA PREMAZA
 • UGRAĐEN NOVI NAVIJALNI APARAT
 • KOMPLETNA REKONSTRUKCIJA UZDUŽNOG REZAČA
 • UGRADNJA X-NIP PRESE SA PRATEĆIM AGREGATIMA
 • UGRADNJA DVA NOVA FORMERA
 • INVESTICIJE U EKOLOGIJU
 • UGRADNJA NOVOG AGREGATA ZA NANOŠENJE DONJEG PREMAZA
 • 2004
 • KUPLJENI SU OPREMA I VOZILA ZA POTREBE SAKUPLJANJA STARE HARTIJE U ORGANIZACIJI FABRIKE.
 • 2003
 • IZGRAĐENI SU REZERVOARI SA SKLADIŠTENJE HEMIKATA.
 • IZVRŠENA JE PRIVATIZACIJA FABRIKE KARTONA UMKA.
 • 2002
 • INSTALIRAN JE UREĐAJ ZA NANOŠENJE TREĆEG SLOJA PREMAZA, NOVI PROCESNI RAČUNAR, NOVA MERNO-REGULACIONA TEHNIKA.
 • POBOLJŠANJE MEHANIČKE TRANSMISIJE NA KARTON MAŠINI I POPREČNIM REZAČIMA.
 • 1978
 • IZVRŠENA JE MODERNIZACIJA INSTALACIJOM PROCESNOG RAČUNARA I OPREME ZA PREMAZIVANJE KARTONA.
 • 1967
 • NABAVLJENA JE PRVA KARTON MAŠINA KAPACITETA OD 20.000 MT/GODIŠNJE.
 • 1939
 • OSNIVANJE FABRIKE KARTONA UMKA (PROIZVODNJA PAPIRA I LEPENKE).

UMKA COLOR GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA SPECIAL GT2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Sortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA PAK GD3

Sastav:
- Dvoslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA LINER GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA BROWN BACK GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz
- Bojen donji sloj

Saznajte više >>>

UMKA D.O.O. UMKA

13. oktobra 1, 11260 Umka
+381 11 3602 600, fax +381 11 8026 995