Sertifikati

U cilju stalnog unapređenja sistema proizvodnje, monitoringa, uticaja na okruženje, Umka d.o.o. Fabrika kartona poseduje sertifikat:

ISO 9001:2008 – QMS (Quality Management System)

Sertifikat koji se bazira na upravljanje kvalitetom, stavlja potrošača u prvi plan i odnosi se na celokupnu organizaciju u cilju zadovoljavanja potreba potrošača.

Ovde možete preuzeti sertifikat u PDF formatu.

ISO 14001:2004 – EMS (Environmental Management System)

Sertifikat koji se bazira na upravljanju procesima i operacijama u cilju smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu.

Ovde možete preuzeti sertifikat u PDF formatu.

OHSAS 18001:2007 (Occupational Health & Safety Assessment Series)

Sertifikat koji se bazira na upravljanju procesima i operacijama u cilju unapredjenja bezbednosti i zastite na radu.

Ovde možete preuzeti sertifikat u PDF formatu.

Certifikat izdat od strane Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja Beograd

Sertifikat koji potvrđuje da su proizvodi UMKA d.o.o. u skladu sa direktivom Evropskog parlamenta 94/62/EC u pogledu sadržaja teških metala.

Ovde možete preuzeti sertifikat u PDF formatu.

ISEGA Sertifikati

Veliki procenat proizvodnje Fabrike Kartona Umka se u daljoj preradi koristi za pakovanje hrane, zbog čega su svi proizvodi sertifikovani sertifikatima ISEGA instituta iz Nemačke koji potvrđuje potreban nivo bezbednosti.

ISEGA GD2 Sertifikat | ISEGA GD3 Sertifikat | ISEGA GT2 Sertifikat