Strategija i ciljevi

STRATEGIJA

POSLOVNI USPEH KAO RAZVOJ Fabrika kartona “Umka" gradi na kvalitetu i asortimanu proizvoda koji ispunjavaju očekivanja kupaca, korisnika našeg kartona i obezbeđuju njihovo zadovoljstvo i tržišni uspeh.

Stalna optimizacija proizvodnje radi usavršavanja proizvoda u skladu sa zahtevima tržišta. Kontinuitet investicija u proizvodnju je garant uspeha i razvoja fabrike. Na ovaj način Fabrika kartona Umka se definiše kao kvalitetan i pouzdan partner.

Ciljevi:

  1. Očuvanje dobrih, partnerskih odnosa poverenja sa stalnim korisnicima našeg kartona.
  2. Privlačenje novih kupaca koji će u našoj fabrici prepoznati stabilnog, dugoročnog partnera, isporučioca kartona u skladu sa potrebama korisnika.
  3. U roku od narednih 2 - 3 godine povećanje kapaciteta do 140.000 mt/godišnje.
  4. Usavršavanje sistema zaštite životne sredine.