Supervizor prijemne kontrole

Zorica Dimitrijević je deo tima Fabrike kartona Umka preko 30 godina. To dosta govori o njenim, ali i našim kvalitetima, zar ne?
Kao supervizor prijemne kontrole neophodno je da je precizna i pouzdana. Provera bitnih parametara starog papira, sirovine koju koristimo u proizvodnom procesu je od izuzetnog značaja i garant je nesmetanog odvijanja proizvodnje. Zbog toga je Zorica tako važan deo našeg tima.
Odvažno pokreće nove inicijative, smelo se odlučuje da ih primeni, uvek prva, pozitivna i drugačija. Pravi timski igrač!