Marija Bajić

Marija Bajić

Kontrolor kvaliteta u  prijemnoj  kontroli   Ljubazna, snalažljiva, odgovorna i posvećena – jasno vam je zašto je koleginica Marija Bajić među prvim kolegama koje upoznaju naši dobavljači prilikom susreta sa nama. Marija je rad u našoj Fabrici započela 2014....