Supervizor dorade i pakovanja

Naš kolega Zoran je član Umkinog kolektiva još od 1997. godine. Od tada pa do danas, napreduje i niže sjajne rezultate.

Na početku svoje karijere u Fabrici bio je angažovan u sektoru proizvodnje na karton mašini gde je kao dugogodišnji poslovođa proizvodnje ostvarivao visoke i zapažene rezultate.

Od 2019. godine radi na poziciji Supervizora dorade i pakovanja gde rukovodi najbrojnijom službom u fabrici, sa preko 90 zaposlenih, a u okviru koje se odvijaju procesi sečenja, sortiranja, kontrole i pakovanja kartona.

Dolaskom na ovu poziciju, Zoran je svojim iskustvom i zalaganjem podigao nivo funkcionisanja službe dorade i pakovanja što je propraćeno postignutim rezultatima u prethodnim godinama.

Prepoznatljiv je u svom radu uvođenjem i primenom standarda, istrajnim radom na sistemskom funkcionisanju procesa, upravljanju i razvojem zaposlenih, profesionalnim i kvalitetnim odnosom prema poslu.

Služba dorade i pakovanja je sastavni deo sektora proizvodnje, u čijem delokrugu je i organizovanje i sprovođenje složenih procesa sečenja, kontrole, sortiranja i pakovanja kartona, kao i proizvodnja hilzni za potrebe fabrike. Osim navedene osnovne delatnosti ima važnu ulogu da uskladi potrebe sektora prodaje sa sektorom proizvodnje kartona, i u predviđenom roku upakuje gotov proizvod i ispoštuje rokove otpreme ka kupcima.