Referent uklapanja paleta

 

Fabrika kartona Umka godišnje proizvede preko 250.000 paleta. Specifičnost proizvodnje paleta za papirnu industriju ogleda se u širokom spektru različitih formata – preko 2.800. U ovom procesu, Mladen Tatarević, referent uklapanja paleta igra ključnu ulogu!

Mladen je u našem timu već 8 godina. Uvek je nasmejan i vedar, spreman da svoje znanje i iskustva nesebično deli sa mlađim kolegama.

Prednosti rada u našoj kompaniji su, prema Mladenovim rečima, dobri uslovi rada, mogućnost napredovanja i dodatnog nagrađivanja za ostvarene rezultate.

Sektor Pogon za proizvodnju paleta postoji od 2014. godine i formiran je sa ciljem stabilnog snabdevanja sektora proizvodnje potrebnim količinama paleta.

Proizvodnja paleta se odvija u dve smene sa ukupno 50 zaposlenih i godišnjom produkcijom proizvodnje od preko 250.000 paleta. Specifičnost proizvodnje paleta za papirnu industriju ogleda se u širokom spektru različitih formata paleta –  preko 2800.