Rukovodilac plana i analize

Marko je čovek istorije! Koji god da su u pitanju indeksi ili racija, bilansi aktive ili pasive, dugovanja ili potraživanja u prethodnom poslovanju naše fabrike, Marko ih uvek ima uredno evidentirane i spremne pred sobom.
Marko je čovek budućnosti! Bilo da su u pitanju planovi proizvodnje ili prodaje, planske analize rentabilnosti ili likvidnosti, Marko uvek radi na njima, ima ih u pripremi ili već spremne.

Marko je kolega i drug za svaki dan! Uvek i za sve. On je čovek koji sa svakim kolegom u fabrici komunicira na isti, pristupačan, svima razuman način. O bilo kojoj temi da je reč imaće dovoljno vremena i strpljenja za razgovor.

Svoju karijeru u fabrici u Sektoru plana i analize, Marko je započeo volonterskim radom 2013. godine, da bi od 2016. postao Rukovodilac ovog sektora.

Što je za ljudski organizam centar za ravnotežu, to je za našu fabriku Sektor plana i analize. Sve informacije koje ostali sektori fabrike obezbeđuju kroz svakodnevni rad, na kraju se spajaju i obrađuju u ovom sektoru. Zahvaljujući njihovoj predanosti i preciznosti, ravnoteža i balans u fabrici nikad ne nedostaju.