Marija Grippo

Menadžer nabavke

Koleginica Marija je član našeg kolektiva od 2006. godine na poziciji Administrator nabavke. 

Zajedno sa rastom i razvojem fabrike i ona je sticala nova i usavršavala postojeća znanja i veštine, da bi danas kao menadžer nabavke predstavljala jednu od bitnih poluga za funkcionisanje procesa nabavke.

 

Naša Marija je uvek spremna da pomogne drugim kolegama, a takođe je često i mentor novozaposlenima koji prolaze period integracije.

Njena komunikacija sa dobavljačima je uvek na visoko profesionalnom nivou, dobro poznaje tržište i u kratkom roku rešava sve zahteve koji se pred nju postave.