Kontrolor kvaliteta u  prijemnoj  kontroli

 

Ljubazna, snalažljiva, odgovorna i posvećena – jasno vam je zašto je koleginica Marija Bajić među prvim kolegama koje upoznaju naši dobavljači prilikom susreta sa nama.

Marija je rad u našoj Fabrici započela 2014. godine u službi ulazne kontrole kvaliteta. Već naredne godine, kao rezultat zapaženog brzog učenja, interesovanja i zalaganja, unapređena je na odgovorniju poziciju koja je objedinjavala procese ulazne, procesne i završne kontrole kvaliteta.

Marija je prepoznata kao svestran radnik, koji poseduje znanja i veštine da radi više različitih poslova na vrlo dinamičnom i zahtevnom radnom mestu Kontrolor kvaliteta u prijemnoj kontroli. 

Prijemna kontrola, kao deo službe kontrole kvaliteta, predstavlja prvi kontakt koji naši partneri-dobavljači ostvaruju sa Fabrikom kartona Umka.

Primarni zadatak ove kontrole je  prijem i kontrola osnovne sirovine, starog papira, kao i ostalih sirovina neophodnih za nesmetan rad fabrike, a u skladu sa precizno definisanim zahtevima po pitanju kvaliteta.