Poslovođa održavanja automatike

 

Dragan je član Umkinog tima od 1987. godine. On predstavlja školski primer adekvatnog kombinovanja multidisciplinarnih interesovanja i višedecenijskog iskustva u cilju rešavanja različitih izazova koji se javljaju u svakodnevnoj eksploataciji proizvodnog postrojenja.

 Čitavu svoju karijeru proveo je u održavanju automatizacije i aktivno je učestvovao u svakom koraku prelaska sa analognog na digitalno upravljanje proizvodnim procesima.

Najvernije ga opisuje poslovica „Na muci se poznaju junaci“ zbog njegove spremnosti da se u svakom trenutku sa lakoćom nosi i sa najkompleksnijim intervencijama na sistemima automatskog upravljanja proizvodnjom.

Sektor održavanja u Fabrici Umka sastoji se od tri službe: automatika, mašinsko i elektro održavanje.

Osnovni zadatak sektora je izvršenje aktivnosti na svakodnevnom preventivnom i planskom održavanju opreme i uređaja,  korekcija nedostataka na opremi pri zahtevima za interventno održavanje. Pored navedenog, obuhvata i aktivnosti u oblasti investicionog održavanja pri izradi novog objekata i ugradnji nove opreme.