Vesti

Novi rezač

Rast kapaciteta proizvodnje kartona otvorio je usko grlo u delu poprecnog rezanja kartona na formate. Sa ciljem uklanjanja uskog grla i povecanja fleksibilnosti u  doradi a time i brzeg i efikasnog reagovanja na zahteve kupaca od 28-og septembra 2012 pusten je u rad rezac marke Jagenberg radne sirine 240 cm. Ova investicija predstavlja jedan od koraka ka dostizanju kapaciteta proizvodnje od 100 000t godisnje. Vrednost investicije iznosi cca 1 000 000 eur.