Zamenik poslovođe održavanja

Bojan je u naš tim stigao 2016. godine na poziciju  mehaničara. Trud, snažna želja za učenjem i napredovanjem, ambicija, posvećenost i stečena stručno-tehnička znanja i veštine su ga kandidovale za poziciju na kojoj je danas, zamenik poslovođe za održavanje.

Zahvaljujući njemu i kolegama naš proizvodni proces se nesmetano odvija.
Svoja znanja veoma rado deli sa mlađim generacijama.

Licencirani je instruktor za realizaciju programa dualnog obrazovanja. Pitajte njegove polaznike, svi do jednog su našu kompaniju prepoznali kao budućeg željenog poslodavca.

Sektor održavanja u okviru Fabrike kartona Umka je tehnološko-tehnička celina i neodvojivi deo procesa proizvodnje. Zahvaljujući kolegama iz održavanja i njihovom konstantnom kontrolom nad postrojenjima i vršenjem određenih popravki i zamena, omogućava se nesmetano funkcionisanje i očuvanje proizvodnih postrojenja i ostale opreme.