NOVI INVESTICIONI CIKLUS

od strane | јан 20, 2020 | vesti

2020-2024

Fabrika kartona Umka u predstojeće četiri godine namerava da uloži oko 40 miliona eura u modernizaciju i unapređenje postojeće proizvodne tehnologije, kao i u sisteme za biološka prečišćavanja voda. Cilj ovog investicionog ciklusa jeste dalji  razvoj kapaciteta za proizvodnju, uz uslov očuvanja ekološkog sistema u neposrednom okruženju.

Zbog složenosti i obima investicije, kompletna ulaganja kao i radovi će biti podeljeni u dve faze.

Prva faza investiciong ciklusa u vrednosti od 30 miliona eura uključuje sledeće:

  • Rekonstrukciju ravnih sita, rekonstruckiju sekcije premaza koja podrazumeva ugradnju Curtain coatera,
  • Instaliranje novog premotača, Instaliranje sistema za biološko prečišćavanje voda,
  • Rekonstrukcija partije presa i linije pripreme mase

Drugom fazom investicionog ciklusa u vrednosti od 10 miliona eura fabrika planira sledeće aktivnosti:

  • Rekonstrukciju parno-kondezacionog sistema, kao i ventilacije u sušnoj partiji,
  • Povećanje kapaciteta kuhunje premaza,
  • Instalacija linije za pakovanje kotura i nadogradnja automatske linije za pakovanje.

Realizacijom gore pomenutih ulaganja Umka će proizvoditi gramature u rasponu 160-450 g/m2, dok će se brzina mašine povećati na 600 m/min. Očekuje se da će dnevni proizvodni kapacitet biti oko 620 tona, odnosno na godišnjem do 220.000 tona u zavisnosti od struktrure ordera.

Glavni partner i dobavljač za investiciju je finska kompanija Valmet. Kompanija Valmet je globalni lider u razvoju i implementaciji tehnologija, automatizacije i usluga u papirnoj industriji. Trenutno, Valmet ima oko 13.000 zaposlenih širom sveta, a sa istorijom dugom više od 200 godina, u svom portfoliju poseduje značajne reference.

UMKA COLOR GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA SPECIAL GT2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Sortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA PAK GD3

Sastav:
- Dvoslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA LINER GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA BROWN BACK GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz
- Bojen donji sloj

Saznajte više >>>