Vesti

Rekonstrukcija mašine 2018.

U oktobru 2018. godine Fabrika Kartona Umka je završila i drugu fazu investicionog ciklusa. Rekonstrukcijom su obuhvaćene sušna partija, partija presa, kao i modernizacija parno- kondenzacionog sistema sa ciljem povećanja kapaciteta sušenja, koje je predstavljalo „usko grlo“ na daljem putu povećanja kapaciteta proizvodnje.

Rekonstrukcijom sušne partije obuhvaćena je demontaža Glet cinlindra (Yankee cylinder), umesto koga je ugrađeno 12 novih sušnih cilindara, čime se očekuje rast kapaciteta sušenja i do 15 %, što za krajnji cilj ima rast proizvodnih mogućnosti karton mašine. Ponosni smo na činjenicu da su ovi veliki projekti realizovani angažovanjem internih resursa.

Takođe, u 2018. godini Fabrika je pustila u pogon novu halu dorade i pakovanja, a pri tom je instaliran i novi poprečni rezač, čime je povećan kapacitet pogona dorade, skladištenja rolni i sečenja.

Ukupna vrednost pomenutih investicija realizovanih u 2018. godini iznosi 10.000.000 evra.
Uz sve gore navedeno Fabrika Kartona Umka planira rast proizvodnje do 135.000 tona kartona u predstojećoj 2019. godini, u cilju ispunjenja potreba i zahteva svojih kupaca.