Vesti

Rekonstrukcija mašine 2017.

Fabrika kartona Umka uspešno je završila prvu fazu investicionog ciklusa u avgustu ove godine. Pušteni su u rad prva faza deinking postrojenja i ugrađen hard hot nip kalander.

Mašina je uspešno pokrenuta, i trenutno se nalazi u fazi uhodavanja. Očekujemo postepeno povećanje kapaciteta proizvodnje na nivo od 120.000t u 2018. godini, kako bismo mogli da odgovorimo na rastuću tražnju za našim proizvodima.

Sa stanovišta kvaliteta, očekuje se bolje upravljanje parametrom glatkoće. Unapređenja se očekuju najpre na nižim gramaturama i u manjoj meri na višim. Testovi i fina usklađivanja su planirana kako bi se našao balans između novih mogućnosti i mehaničkih karakteristika prozivoda.