Vesti

Proširenje magacinskih kapaciteta

U sklopu plana za uvecanje proizvodnje i prodaje u narednih nekoliko godina , a kao deo prve faze koja podrazumeva stvaranje preduslova , krajem 2013 godine zavrsen je projekat uvecanja magacinskog prostora za skladistenje gotovih proizvoda. Povrsina magacinskog prostora uvecana je za cca 40%.

Prosirenje magacinskog prostora treba da obezbedi kvalitetno manipulisanje gotovim proizvodima, podrazumeva veci broj utovarnih rampi i omogucava nesmetan rad u uslovima povecanja proizvodnog kapaciteta.