Naša snaga je u jednakosti

Rodna ravnopravnost u fabrici i zabrana diskriminacije su nam veoma važni i kontinuirano radimo na unapređenju ove oblasti tako što sprovodimo program mera i obuka zaposlenih.

Uspešno je završena jos jedna obuka zaposlenih u fabrici na ovu temu.

Naša kompanija je primer dobre prakse budući da, zaposlenima obezbeđujemo jednaku zaradu za iste poslove, ravnomernu podelu rada i odgovornosti, zatim svim zaposlenima omogućena su jednaka prava za stručno usavršavanje i osposobljavanje. Takođe, kompanija zapošljava radnike drugih nacija i pomaže njihovom integrisanju kako bi i oni dobili mogućnost doprinosa, kako fabrici, tako i lokalnoj zajednici u kojoj su započeli svoj život i svoj rad.

Možemo da se pohvalimo podatkom da u fabrici nije bilo prijavljenih slučajeva uznemiravanja, polnog uznemiravanja, posredne ili neposredne diskriminacije, kao ni sudskih sporova iz ove oblasti. Takođe, od ove godine preduzete su i dodatne mere radi zaštite zaposlenih imenovanjem lica koje će se baviti zabranom svakog oblika diskriminacije na radu:

– kome svi zaposleni mogu da podnesu prijave u vezi sa  diskriminacijom  na radu, 

– koje će zaposlenima pružiti osnovne informacije o pravnim sredstvima i postupcima koje mogu da pokrenu pred nadležnim državnim organima a radi zaštite njihovih prava,

– koje je ujedno ovlašćeno da inicira interni disciplinski postupak protiv lica koje je vršilo diskriminaciju na radu.

 

Sa ponosom ističemo da poslednjih godina u fabrici postoji tendencija rasta broja zaposlenih žena, naročito u sektorima gde ranije nisu bile zastupljene.

 

Našem timu se ove godine pridružilo preko 20 kolega iz Indije koje rade u službama Dorade i pakovanja i Pogonu za proizvodnju paleta. Ostale kolege su ih sjajno prihvatile, kako zbog  razmene iskustava i pristupa poslu, tako i zbog upoznavanja sa drugom kulturom i tradicijom.