Poseta učenika TŠ Obrenovac

Tokom aprila i maja imali smo posetu preko 70 učenika Tehničke škole Obrenovac različitih obrazovnih profila – procesnih električara, mehaničara merno regulacione tehnike i operatera mašinske obrade. Cilj je bio da im pokažemo postrojenja u kojima se obavlja posao srodan njihovom budućem zanimanju i upoznamo sa radom na najsavremenijim mašinama, kao i da im pomognemo da razreše sve dileme te da teorijska znanja vide u praksi.

U toku obilaska fabrike, budućim Mašinskim tehničarima merne i regulacione tehnike je prezentovana automatizacija celokupnog procesa proizvodnje kartona, uz minimalan ljudski rad. Takođe, učenici su imali priliku da čuju nešto više o ulozi i značaju Siemens PLC-a i Honeywell DSC-a, transmitera i pozicionih ventila u automatizaciji procesa proizvodnje kartona.

Budući Elektrotehničari procesnog upravljanja su sa velikim interesovanjem obišli naše postrojenje gde su imali priliku da vide kako izgledaju motor kontrolni ormari, frekventni regulatori, soft starteri, distribuirani moduli PLC-a, motorne zaštite i kontaktori i saznaju koje su osnovne uloge i funkcije ovih uređaja u eksploataciji. Takođe, upoznati su i sa procesom regulacije elektromotronih pogona i njihovom primenom i značajem u industriji.

Učenici, budući Operateri mašinske obrade, su bili u prilici da se susretnu sa alatnim mašinama poput strugova, horizontalno-vertikalne bušilice, horizontalne brusilice, da se upoznaju sa praktičnom primenom pomenutih mašina u izradi konkretnih elemenata kao i primenom tih elemenata u procesu održavanja uređaja u proizvodnji kartona. Učenicima je detaljno objašnjena svaka mašina, a imali su prilike da ih i isprobaju uz nadzor naših iskusnih kolega.

Zaista verujemo da će im praktično znanje dosta pomoći u nastavku školovanja i u budućim poslovima.