Politika kvaliteta i kodeks Ponašanja

Umka politika društvene odgovornosti

Sertifikat koji se bazira na politici društvene odgovornosti.

Ovde možete preuzeti politiku društvene odgovornosti u PDF formatu.

Umka kodeks ponašanja

Sertifikat koji se bazira na kodeksu ponašanja zaposlenih.

Ovde možete preuzeti kodeks ponašanja u PDF formatu.

Politika kvaliteta

Sertifikat koji se bazira na politici zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu .

Ovde možete preuzeti politiku zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu