Vesti

Integracija postrojenja za proizvodnju paleta (pripajanje KSG Energy Umci)

U septembru 2017godine. Fabrika kartona Umka integrisala je u svoj sastav postrojenje za proizvodnju paleta. Integrisanjem aktivnosti na ovaj način , postiže se bolja kontrola i obezbeđuje sigurnost u snabdevanju paletama, posebno imajući u vidu veliki broj različitih dimenzija paleta koje se koriste za pakovanje gotovih proizvoda.

Obaveštenje o pokretanju postupka statusne promene pripajanja Privrednog društva KSG Energy d.o.o. Fabrici kartona UMKA d.o.o.