Vesti

Novi investicioni ciklus

Uskladu sa politikom kontinuelnog razvoja i ulaganja , unapredjenja kvaliteta i povecanja kapaciteta proizvodnje , Fabrika Kartona Umka zapocinje novi investicioni ciklus 2017-2019 sa budzetom od cca 15 miliona EUR. Pomenuti investicioni ciklus ce se odvijati u dve faze.
Prva faza investicionog ciklusa u 2017 godini podrazumeva ugradnju kalandera koji ce omoguciti inicijalno povecanje kapaciteta na 130 000t, instalaciju prvog dela deinking postrojenja (Flotation: InjectaCell Compact, Discfilter: IDF370-08/12) i realizaciju pratecih projekta kao sto su povecanje kapaciteta rezanja, instalacijom novog petog poprecnog rezaca, povecanje prostora za manipulaciju i skladistenje gotovog proizvoda .
Druga faza investicionog ciklusa , koja ce se odvijati u 2019 godini , podrazumeva projekte vezane za unapredjenje pripreme mase i susne partije karton masine , a ocekivani efekti bi trebali da omoguce dostizanje kapaciteta proizvodnje od 150 000t.