Vesti

Integracija postrojenja za proizvodnju paleta (pripajanje KSG Energy Umci)

Objavljeno

U septembru 2017godine. Fabrika kartona Umka integrisala je u svoj sastav postrojenje za proizvodnju paleta. Integrisanjem aktivnosti na ovaj način , postiže se bolja kontrola i obezbeđuje sigurnost u snabdevanju paletama, posebno imajući u vidu veliki broj različitih dimenzija paleta koje se koriste za pakovanje gotovih proizvoda. Obaveštenje o pokretanju postupka statusne promene pripajanja Privrednog […]